شرکت هامین اندیشه آژمان ارائه دهنده خدمات هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) و مدل‌سازی (Modelling) در زمینه‌های زیر می‌باشد.

  • تحلیل انواع داده (Data Mining) و اطلاعات
  • تحلیل اطلاعات شبکه‌های اجتماعی (Social Networking Analyzing)
  • مدل‌سازی و طراحی مدل برای انواع داده در فرآیندهای آزمایشگاهی، تجاری، صنعتی و …
  • تحلیل اطلاعات مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی
  • طراحی انواع شبیه‌سازی
  • طراحی بازی و شبیه‌سازی در محیط یونیتی
  • طراحی سیستم‌های هوشمند

با ابداع کامپیوتر این ایده در نزد متخصصان و مهندسان پدید آمد که می‌توان برای حل یک مسئله از برنامه‌های کامپیوتری با حداقل دخالت عامل انسانی استفاده کرد. مواردی مانند رمزنگاری و رمزگشایی از اولین کاربردهایی بود که در آن روش‌های هوش مصنوعی بکار گرفته شد. با افزایش سرعت و قدرت کامپیوترها این ایده برای مهندسان مطرح شد که با استفاده از شبیه‌سازی عملکرد مغز انسان یا سایر موجودات و یا با الگوبرداری از رفتارهای موجودات زنده برنامه‌هایی برای حل مسائل مختلف در زمینه‌های گوناگون طراحی کنند.

هوش مصنوعی و مدل‌سازی

هوش مصنوعی و مدلسازی

اساس بسیاری از روش‌های هوش مصنوعی بر یادگیری (Learning) مبتنی است. بر پایه نظریات برخی روان‌شناسان انسان یا موجودات زنده در تعامل با محیط اطراف خود با آزمون و خطا به عملکرد مناسب برای دستیابی به یک هدف می‌رسند. بر پایه این نظریه و با بکارگیری قابلیت کامپیوتر در تکرار مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها می‌توان این شرایط را برای برنامه‌های کامپیوتری فراهم آورد تا در تعامل با محیط با بروزرسانی مقادیری و بهینه‌سازی توابعی، با توجه به نتایج تعامل با محیط به یک رویه برای حل مسئله یا رسیدن به یک هدف مشخص دست پیدا کنند. نحوه‌ی بروزرسانی مقادیر و پارامترها در تکرارهای پیاپی توسط کامپیوتر الگوریتم یادگیری نامیده می‌شود.

از جمله این روش‌ها می‌توان به شبکه‌های عصبی (Neural Networks) اشاره کرد که براساس آن الگوبرداری از اتصال نرون‌ها در مغز انسان، برنامه‌های نرم‌افزاری برای حل مسائل گوناگون طراحی شدند. برای حل این مسائل با استفاده از شبکه‌های عصبی عملیاتی مانند دسته‌بندی (Classification)، خوشه‌بندی (Clustering) یا تقریب تابع (Function Approximation) با بکارگیری روش‌های یادگیری مناسب انجام می‌گیرد.