شرکت هامین اندیشه آژمان ارائه دهنده خدمات برنامه‌نویسی کامپیوتری و طراحی نرم‌افزار در زمینه زیر می‌باشد.

برنامه نویسی کامپیوتری براساس سفارش مشتریان با استفاده از محیط‌های برنامه‌نویسی شئ‌گرا