شرکت هامین اندیشه آژمان ارائه دهنده خدمات پردازش تصویر در زمینه‌های زیر می‌باشد.

طراحی برنامه‌های نرم‌افزاری تشخیص چهره وتشخیص اشیا

انجام پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه پردازش تصویر

طراحی برنامه‌های پردازش تصویر در زمینه‌های پزشکی، صنعتی و…