ماشین هوشمند چه مفهومی دارد؟

قسمت 1: شبکه عصبی در علوم کامپیوتر چی هست؟   دانشمندها فکر میکردن هوشمندی بشر و توانایی اون در یادگیری بدلیل نحوه اتصال نرون‌ها و عملکرد اونها در مغز هست. بهمین دلیل نتیجه گرفتند اگه با الگوبرداری از مدل مغز بشر یک ماشین یا برنامه کامپیوتری ساخته بشه توانایی یادگیری…